Vergi Borcu Sorgulama

Vergi borcu sorgulama yapabilmek için öncelikle otomasyona geçen vergi dairelerinden birine kayıtlı tüzel veya gerçek kişi olmalısınız. Eğer vergi dairenizin otomasyona geçip geçmediğini bilmiyorsanız ilk olarak bunu sorgulamak için tıklayın. (Site bazen açılmayabiliyor..)

Eğer vergi daireniz otomasyona geçmiş ise birazdan vereceğimiz bağlantı sayesinde aşağıdaki bilgileri sorgulayabileceksiniz:

  1. Vergi Dairesinde mevcut mükellef kimlik bilgilerini.
  2. 2000 yılında ve sonrasında yapılan işlemlerle ilgili tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini.
  3. Bu dönemlerle ilgili olarak verilen ek beyanlar ve vergi inceleme sonuçlarına göre ikmalen ve re’sen tarh edilen vergilerle ilgili tahakkuk, tahsilat , vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini.
  4. Son 1 ay içerisindeki tahakkuk, tahsilat ve düzeltme işlemlerini,
  5. Yurt Dışı Çıkış Yasağı ile ilgili detay bilgilerini.
  6. Yazının devamı için tıklayın… »

Vergi Nedir

Vergi, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak aktarılmasıdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda olan devlet, bunu yaparken mal ve hizmet üretiminde bulunur. Gerekli üretim faktörlerini sağlarken kamu fonlarını kullanır. Bu fonlar içerisinde vergi gelirlerinin oranı yüksektir. Sanayileşmiş toplumlarda %100’e ulaşmaktadır. Devlet, belirtilen temel amaç dışında kamu faaliyetlerine paralel diğer bazı fonksiyonları da vergilere yükleyebilir. Bu arada gelir dağılımının kontrolü, piyasada fiyat istikrarının sağlanması gibi fonksiyonlar da kısmen vergiye yüklenebilir.

Zorunlu ve Karşılıksız

Tanımdan da anlaşılacağı üzere, verginin niteliğinden ayrılamayan aynı zamanda, onu devletin diğer gelir türlerinden ayıran iki unsur vardır. Bunlardan birincisi verginin cebri (zorunlu) bir ödeme olması, diğeri karşılıksız bulunmasıdır.
Yazının devamı için tıklayın… »